Häromdagen kom en ny dom om misstagsbetalningar och återkravsrätt, condictio indebiti, från HD. Domskälen undviker att ta upp den motivering till återkravsrätten vid misstagsbetalningar som är vanligast runt om i världen, nämligen den rättspolitiska principen om obehörig vinst (som alltså inte är det samma som rättsregeln obehörig vinst).

Samtidigt använder sig HD av det av Jan Hellner så ogillade obehörig vinst-resonemang som härstammar från BGB, nämligen att misstagsbetalningen ”saknar rättsgrund”. Man får således litet BGB-vinsttankar ändå. Och knappast de mest attraktiva tankarna därvidlag.