Föga förvånande beslutade idag den engelske domaren Howard Riddle att utlämna Julian Assange till Sverige för fortsatt utredning. (Hela beslutet finns här) Assange ska överklaga men jag blir förvånad om beslutet inte står sig. Det består av ett välavvägt och – naturligtvis – elegant och skarpt resonemang.

Beslutet smular sönder den delvis närmast löjeväckande kritik som det engelska försvaret riktat mot det svenska rättssystemet. Domaren avfärdar också i det stora hela vittnesmålen till fördel för Assange. 

När det gäller de uppgifter som den svenske försvararen lämnat till den engelska domstolen är domaren svidande kritisk – dessa uppgifter har varit ägnade att medvetet förleda domstolen, anser domare Riddle.  Kanske är domarens omdöme orättvist.

Kritiken mot den svenska rättvisan har varit orättvis och ofta absurd. Den engelska domstolen såg igenom rökridåerna. Men – och det är det viktigaste just nu – att försvarsadvokaterna i England betett sig som rabulister får inte tillåtas att smitta i den fortsätta utredningen.

Julien Assange är inte dömd och inte ens åtalad för något. Han har rätt att bli behandlad som oskyldig tills en eventuell fällande dom har kommit. De prasslande hattarna på försvararna – både advokaterna och tyckarna – får inte störa den process som nu följer.

Ännu är ingen dömd. Men en part är friad. Det svenska rättssystemet friades idag från de svepande anklagelser som framförts mot det. Bra så.

(Tidigare text finns här.)