JK  har den 11 november 2009 meddelat två viktiga beslut (här och här) angående polisens informatörshantering. I det ena uppdrar han åt Rikspolisstyrelsen att verka för att resning kommer till stånd i sådana fall där det har förekommit polisprovokationer av sådant slag och under sådana omständigheter som enligt Högsta domstolens beslut den 8 juli 2009 i mål Ö 3798-08 ska föranleda resning. 

Genom detta beslut ställs det för första gången krav på polisen att gå igenom de ärenden där de haft informatörer som på polisens uppdrag provocerat någon till brott. Man får utgå ifrån att JK och/eller media kommer att följa upp beslutet.

Det andra beslutet avser Säkerhetspolisens (SÄK)  användande av informatörer. Beslutet är synnerligen läsvärt och det står klart att JK varit arg på några av SÄK:s jurister når han skrev beslutet. Juristerna får sig en tidigare aldrig skådad avhyvling av JK för att de vid ett möte angående förlikning uppträtt ohyfsat mot den f d infiltratörens ombud. Beslutet kommer att starkt ogillas av SÄK eftersom deras uppfattning tycks vara att allt de ägnar sig åt är hemligt och inte skall/får granskas. Av beslutet framgår också att SÄK utnyttjat en informatör på ett sådant sätt att det riktatats en talan mot dem, vilket lett till förlikningsmötet hos JK. Fler liknande fall är att förvänta.