JK Lambertz slutar idag och är från och med på måndag justitieråd (ledamot i Högsta domstolen) Lambertz. Idag publicerar han något som kan uppfattas som hans avskedsord på Dagens Nyheters debattsida. Hans ord är välbalanserade och kloka och bör dels läsas, dels begrundas, dels leda till åtgärder från lagstiftarens sida.

Under de 20 månaderna som nu haft denna blogg, har jag fått många kommentarer av i synnerhet en, men sammanlagt flera och olika kommentatorer som jobbar med praktisk juridik. En återkommande typ av kommentar är att domstolarna är mycket dåliga på att motivera sina domar. Lambertz tycks slå in en öppen dörr. Det är illa att justitiekanslerämbetet känner sig föranlett att föreslå lagstiftning som skall tvinga domstolarna att faktiskt göra sitt jobb och motivera sina domar.

Vad gäller Lambertz uttalanden om att lära domarna lite kognitiv psykologi och ödmjukhet, vet jag faktiskt inte hur landet ligger till, men jag har själv mött några domare som med övertygelsens bröstton förkunnat att de inte behöver ta ansvar för sina domar då just talaren är objektiv och bara tillämpar lagstiftningen. Det räcker egentligen med detta fåtal domares uttalanden för att det skall löna sig att införa obligatoriska moment om kognitiv psykologi i domarutbildningen. Man kan också säga att dessa domare faktiskt är tveksamma jurister: juridiken är inte matematik och någon objektivitet finns inte inom ämnet (om nu någon objektivitet över huvud taget finns, ens i matematiken).

Det som får mig som universitetslärare att bli lite skrämd å mina egna vägnar är faktiskt Lambertz andra punkt, att det inte är ”godtagbart att vissa blir fällda för att domaren inte har kunskaper om hur man prövar ett åtal på ett rättssäkert sätt”. Här talar Lambertz om ett kunskapskrav som jag egentligen ställer på alla jurister, inte bara på domare, eftersom prövning av rättsliga frågor på ett rättssäkert sätt måste kunna göras av oss alla. Om det finns brister där, är detta inte enbart en fråga om lagstiftning – då krävs det att juristutbildningen görs om och förbättras. Jag är dock rädd att just denna detalj i Lambertz resonemang kommer att gå oss inom högskolevärlden förbi.

Vi får hoppas att Anna Skarhed, den nya justitiekanslern, har kraft att följa upp den tråd som Lambertz idag lägger ut.