Barns skadeståndsansvar påminner idag rättsligt om de vuxnas. Det kan ge märkliga konsekvenser, särskilt om det inte finns någon som är på plats i tingsrätten för att föra barnets talan.

Som i detta fall. När man läser Aftonbladets redogörelse  (eller TT-notisen i SVD och DN) så känns det onekligen som att något är fel (och ja, jag har läst domen också). En nioåring blir betalningsskyldig för en skada uppgående till nästan två miljoner kronor utan att ens målet prövats i sak (det blev tredskodom). Det kan inte vara rimligt att ett barn som är så litet som detta skall riskera så stor skuldbörda utan att det finns någon – en förälder, en god man , en advokat – som är där att försvara barnet, att lägga fram argumenten, att begära jämkning.

I det här fallet så orsakade barnet skadan när det var hos en annan familj som gäst. I framtiden så blir denna skuld föräldrarnas (eller den ensamma mamman – om jag förstår det rätt), om regeringens förslag går igenom. (Men beloppet kommer att vara betydligt mindre.) Trots att modern inte gärna kunde göra något åt det hela. Det illustrerar förslagets orimlighet.

(Se några synpunkter kring tredskodom här)