Inför den förhoppningsvis stundande hovrättsförhandlingen rörande skadestånd för de för styckmord utpekade läkarna har jag skrivit ett utlåtande. Det blev offentligt idag, tycks det som (jag skrev det för ett tag sedan) och Dagens Juridik har med några sammanfattande kommentarer här.

Eventuellt kan jag här senare lägga ut hela utlåtandet men anonymiserat – återkommer i sådana fall.

Annonser