You are currently browsing the tag archive for the ‘verkshöjd’ tag.

Verkshöjd är inte en förutsättning för underhållning, och underhållning krävs inte för att det ska finnas verkshöjd.

DN intervjuade igår Simon Gärdenfors, en av skaparna av den omtalade Mr Cool-låten, och frågade bland annat om han tycker att det krävs ”en viss konstnärlig verkshöjd om man gör anspråk på den här grova underhållningen” (sic!). På sociala medier har låtens verkshöjd ifrågasatts, den har bedömts vara låg eller obefintlig. Verkshöjd är ett begrepp som slängs hit och dit som att det är upp till lyssnaren att bedöma om verkshöjd föreligger eller inte, som att en skivrecensent skulle kunna ge två av fem i betyg för att vissa låtar inte hade verkshöjd. Så är det däremot inte, åtminstone inte juridiskt – och verkshöjd är ett juridiskt begrepp.

Vad innebär verkshöjd?
Verkshöjd är en förutsättning för upphovsrättsligt skydd. Upphovsrättsligt skydd innebär bland annat att det inte är någon annan än Mr Cool och Simon Gärdenfors som får bestämma om de vill publicera sina gränstänjande skapelser på till exempel youtube eller spotify (ifall de som äger youtube och spotify vill publicera dem är en annan femma).

När finns verkshöjd?
Om Dogge Doggelito satt i Stockholm och skrev en låt, Håkan Hellström satt i Göteborg och skrev en låt och Basshunter satt i ventrilo och spelade lite DoTa och Dogges och Håkans låtar båda hade titlar i stil med ”En snubbe med en pistol”, lät nästan likadant och hade snarlika texter skulle varken den ena eller den andra låten anses ha verkshöjd. En låt har verkshöjd om den har en viss särprägel, det vill säga skiljer sig från andra låtar. En minnesregel är alltså att Håkan och Dogge inte ska kunna skriva samma låt oberoende av varandra.

Om det inte finns verkshöjd – är låten dålig då?
Problemet med att diskutera verkshöjd när diskussionen i stort handlar om en låts existensberättigande är att det är två saker som inte har något med varandra att göra. Fina låtar kan ha verkshöjd. Avskyvärda likaså. Både fina och avskyvärda låtar kan bedömas sakna verkshöjd. Det är alltså skillnad på ifall en låt är bra/ska få finnas och ifall den är originell.

Har Mr Cool-låten verkshöjd?
Du må tycka att den är avskyvärd och ska plockas bort från alla möjliga musiktjänster som finns, men det är svårt att argumentera för att låten inte har verkshöjd. Såvitt jag kan förstå har de skapat melodin själva och av den allmänna uppståndelsen att döma lär inte särskilt många andra kunna/vilja skriva låtar ens på samma ämne.

Vad ska vi göra nu?
Lyssna på Basshunter och spela lite DoTa. Och chilla med användningen av begreppet verkshöjd.