You are currently browsing the tag archive for the ‘stridsåtgärder’ tag.

För några år sedan inträffade den för Sverige pinsamma händelsen att lettiska arbetare från företaget Laval som arbetade i Vaxholm möttes av en demonstration med människor som skanderade ”go home!”.

Demonstranterna var fackligt aktiva. Facket har nu tagit avstånd från dessa utrop. Däremot håller de fortfarande fast vid grundinställningen, överdrivet förenklat uttryckt som att den svenska modellen borde gälla även för utländska företag. Denna inställning kom till uttryck i en blockad i Laval-fallet.

EG-domstolen fällde Sverige för blockaden.Idag fann AD att blockaden också gav Laval en rätt till ersättning. 550 000 kronor utgår som s.k. allmänt skadestånd och därtill måste facken betala rättegångskostnader. Ekonomiska skador ersattes emellertid inte. Domen finns här.