You are currently browsing the tag archive for the ‘medierätt’ tag.

Integritetskränkningar kan ge offret en rätt till ersättning. Hur stor ersättning beror på kränkningen. De mest omfattande fallen av s.k hämndporr kan medföra skadestånd över 100 000 kr. I mindre allvarliga fall är ersättningen ofta betydligt lägre.

Det är intressant att kontrastera de svenska ersättningarna med synen i andra länder. Från engelsk rätt hämtar vi ett färskt avgörande i det välkända fallet där engelska tidningar (Daily Mirror) ägnat sig åt telefonavlyssning av kändisar, inklusive Sadie Frost och Paul Gascoigne.

Domstolen beskriver bakgrunden:

This is a claim based fundamentally on infringements of privacy rights.   The defendant is the proprietor of three newspapers – the Daily Mirror, the Sunday Mirror and The People.  The claimants are persons in the public eye such as actors, sportsmen, or people with an association with such people.  In one case (Mr Yentob) he held important posts in the BBC.  In all cases the infringements of privacy rights were founded in what has become known as phone hacking, though there are also claims that confidential or private information was also obtained in other ways (principally from private investigators).  In all cases except [en av parterna] there is also a claim that infringements of privacy rights led to the publication of articles in the various newspapers just described, which articles were themselves said to be an invasion of privacy rights and which would not have been published but for the earlier invasions which provided material for them.

Avgörandet är, för en svensk betraktare, väldigt genomarbetat och genomtänkt. Men det som kanske mest sticker i ögonen är de belopp som domstolen till slut kommer fram till och som sammanfattas här:

  • Alan Yentob: One overall figure taking into account the extent and nature of the invasion of his privacy and modest aggravated damages, £85,000 [252].
  • Lauren Alcorn: Damages of £42,000 in relation to five articles, £3,000 in respect of the acquisition of information, £17,500 for invasions generally and a further £10,000 for upset and effect on relationships. This gave an overall total of £72,500 [283] to [292]
  • Robert Ashworth: Damages of £142,750 in relation to 19 articles, £5,000 in respect of the activities of private investigators, £30,000 for invasions generally, an additional £20,000 for distress and £3,500 for aggravated damages. This gave an overall total of £201,250 [293] to [364].
  • Lucy Taggart: Damages of £99,250 in relation to 19 articles, £3,000 in respect of the activities of private investigators, £15,000 for additional distress, £40,000 for the invasions generally with no further award of aggravated damages. This gave an overall total of £157,250 ([365] to [435]).
  • Shobna Gulati: Damages of £75,500 in relation to 8 articles, £5,000 in respect of the activities of private investigators, £15,000 for additional distress, £22,000 for the invasions generally with no further award of aggravated damages. This gave an overall total of £117,500 ([436] to [480]).
  • Shane Roche: Damages of £85,000 in relation to 13 articles, £5,000 in respect of the activities of private investigators, £25,000 for additional distress, £40,000 for the invasions generally with no further award of aggravated damages. This gave an overall total of £155,000 ([481] to [537]).
  • Paul Gascoigne: Damages of £78,250 in relation to 18 articles, £30,000 for distress caused by the general publicity, £10,000 in respect of the activities of private investigators, £20,000 for additional distress, £50,000 for the invasions generally with no further award of aggravated damages. This gave an overall total of £188,250 ([538] to [599]).
  • Sadie Frost: Damages of £182,750 in relation to 30 Articles, £10,000 in respect of the activities of private investigators, £30,000 for additional distress, £37,500 for the invasions generally with no further award of aggravated damages.  This gave an overall total of £260,250 ([600] to [701]).

Slutsats? Är du någorlunda välbeställd och har blivit utsatt för en integritetskränkning: Undersök först möjligheten att utkräva ansvar i engelsk domstol.

Pressdrakarna mobiliserar igen. I bombastiska termer skåpas åtalet mot de Expressenmedarbetare som köpt ett vapen ut fullständigt. En juridisk pinsamhet, säger Martin Jönsson på SvD. Sveriges dummaste rättegång, säger Aftonbladets ledarblogg. Expressens Thomas Mattson, bless his soul, skriver på sin blogg att ”Journalistiken står inför rätta”.

Journalister försvarar sina kollegor och Mattson försvarar sig själv. Det är psykologiskt inte så förvånande. Men det förvånande är hur de försvarar sina kollegor.

Att Expressens medarbetare objektivt sett begått brottet är klart. Själva poängen  var att utföra en handling som är kriminaliserad.

Det fanns goda syften bakom handlandet. Det finns ofta goda syften bakom brottsligt handlande. Men goda syften gör inte i och för sig kriminella handlingar straffria.

Expressens påhejare menar emellertid att det goda syftet borde påverka uppsåtsbedömningen. Anders Lindberg på Aftonbladet har t.o.m. lanserat en innovativ uppsåtslära: ”Uppsåtet var att genom normal granskande journalistik kontrollera om det stämde att vapen var lätt tillgängliga på Malmös gator.”

Jag kan inte tro att det är normal granskande journalistik att begå brottsliga handlingar, men det vet förstås Lindberg mer om än jag. Men det är en orimlig inställning. Jag kan inte stjäla något, för att sedan lämna tillbaka det, och hävda straffrihet för att jag tänkt skriva om det i DN.

Om man tittar litet mer nyktert på åtalet framstår uppsåtet som uppenbart. Uppsåtet var just att köpa ett vapen. Det var en medveten handling. Uppsåt föreligger således.

Men, som jag framhållit många gånger tidigare. Att en handling är brottslig betyder inte alltid att den är moraliskt klandervärd. Ibland finns det goda skäl att bryta mot lagen. Genom sitt reportage har Expressen gjort en viktig journalistisk insats. Det kan vara berömvärt alldeles oavsett vad som händer i brottmålet.

(Addendum: Det är inte den juridiska personen Expressen som åtalats. Jag har nu sett ett flertal krav på att ”Expressen borde frias”, men i Sverige kan inte t.ex. en tidning åtalas utan enbart människor. Straffansvar gäller bara för människor. Till skillnad från skadeståndsansvar som också kan drabba företag eller föreningar.)

*

Domen kommer dröja, rapporterar nu DN.