You are currently browsing the tag archive for the ‘Havsrätt’ tag.

CarlgrenJag har för närvarande en intensiv undervisningsperiod där vi med förberett material går igenom verkliga fall med studenterna på grundkursen i folkrätt, bl.a. ansökan från Nord Stream AG, att lägga ut två rörledningar på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön för transport av gas.

Idag kan man läsa att regeringen ska ha en presskonferens där miljöminister Andreas Carlgren redogör för regeringens beslut gällande ansökan från Nord Stream AG. Det känns som grundkursen i folkrätt är ganska aktuell och relevant.

Min bedömning är att regeringen säger ja till ansökan, möjligtvis förenat med miljökrav. Däremot ser jag det som närmast omöjligt för Sverige att vägra ansökan med hänvisning till att gasledningen på något sätt skulle förändra den säkerhetspolitiska balansen i eller kring Östersjön. Något sådant tillåter inte havsrättskonventionen. Jag skriver om samma sak på min blogg.

Foto: Pawel Flato

Uppdatering. Jag fick rätt. SR, SvD och DN rapporterar att regeringen sagt ja till ansökan. Prövningen har skett enligt den så kallade kontinentalsockellagen. Regeringen har ställt miljökrav som blivit tillgodosedda.