Appar kan inte ge ett magiskt skydd i domstol

Den app som är tänkt att användas som ett sätt att registrera samtycke i enlighet med den nya samtyckeslagen kan rimligen inte, som dess kritiker gör stor sak av, fungera som ett skydd för misstänkta brottslingar.

En domstol som ställs inför frågan ifall en person har gjort sig skyldig till våldtäkt enligt den nya lagen måste för en fällande dom kunna svara nej på frågan om målsäganden genom ord eller handling eller på annat sätt har gett uttryck för att den har deltagit i samlaget frivilligt.

Om målsäganden i det fallet har skrivit under i en app att den lämnar samtycke till samlaget vid tidpunkt A, men säger till domstolen att hen ångrade sig och lät den åtalade förstå detta vid tidpunkt B för att sedan bli ignorerad och utsatt för brott vid tidpunkt C – kommer då en domstol att bedöma ifall samtycke fanns vid tidpunkt C baserat på vad som sagts/gjorts vid tidpunkt A eller tidpunkt B?

Baserat på båda i en helhetsbedömning, antagligen, men vad målsäganden har skrivit under i en app vid tidpunkt A kommer inte på ett magiskt sätt få domstolen att bortse från vad som har sagts vid tidpunkt B.

På samma sätt som en domstol inte skulle bortse från att någon har sagt att den ångrar sig trots att samma person bevisligen har sagt ja till samlag i ett inspelat samtal en vecka tidigare eller har skrivit det i ett sms fem minuter tidigare.

Nästa fråga blir då ifall domstolen kan hålla det för säkert att målsäganden och den åtalade har sagt och förstått vad de påstår sig ha sagt och förstått vid tidpunkt B, vilket ju kommer att bli lika svårt ur bevissynpunkt som det har varit att bedöma ifall någon har tvingats till samlag enligt den tidigare lagen (ord står mot ord), men i det läget kommer inte domaren att invända mot målsäganden ”men du skrev ju i appen att du ville vid tidpunkt A!” som ett sätt att ogiltigförklara vad som ska ha sagts vid tidpunkt B.

Det skulle vara konstigt om appar var magiska på det sättet, att de helt förändrade hur domstolar bedömer bevisning.

Annonser