När jag var verksam i projektet med att ta fram ett underlag för en gemensam europeisk civilkodifikation, Study Group on a European Civil Code (eller von Bar-projektet) delade jag en tid rum med en trevlig kinesisk professor. Han arbetade bland annat med att ta fram en översättning av Study Groups komparativa resultat, som han trodde kunde ha intresse för en kommande kinesisk kodifikationsprocess.

Det här var år 2000. Nu läser jag ett spännande blogginlägg om hur det kinesiska kodifikationsarbetet har gått framåt, även om det fortfarande inte lyft helt. Det kan nog vara av intresse för den som vill veta med om utvecklingstendenser i den juridiska infrastrukturen för affärer i Kina. Inlägget hittar du här.

Annonser