(Tidigare publicerade vi på Juridikbloggen ett läsarbrev om hur Lexbase kan påverka livet för människor. Brevet var skrivet av Sandra Cavallin och kan läsas här. Idag cc:ade Sandra mig ett brev som hon skrivit till justitieministern om frustrationen kring hur myndigheter hanterar Lexbase-frågan. Brevet var tänkvärt och med Sandras tillstånd publicerar jag även detta.)

 

Beatrice Ask,

Jag har tidigare skrivit till dig med anledning av företagen Lexbase Ab, Vivalto Information AB samt webbsidan Lexbase.se.

Vill börja med att framföra att jag uppskattar ditt engagemang i frågan, och att du, till skillnad från så många andra har vaknat och insett vilket hot Lexbase faktiskt är på såväl samhälls som grupp och individnivå.

Jag har, med förfasat sinne, följt utvecklingen.  Jag har vänt mig till JK för att bestrida JKs huvudbeslut i frågan med motivering att det visst är påtalat ur allmänt intresse med åtal,  då en så stor mängd av befolkningen är drabbad. Samt att en systematiskuthängning får så långtgående konsekvenser för såväl individ som rättsamhälle så vi kan ännu inte ana katastrofen.

I maj fastslog Europadomstolen målet Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González.

Jag är inte juridiskt kunnig, men många som är det menade på att domen öppnade upp möjligheten för Datainspektionen att agera i frågan.

I veckan har jag kontaktat Datainspektionens jurist och fick ett svar som jag bifogat dig här nedan.  Svaret är, för mig, mycket otillfredsställande.  Datainspektionen väljer att fortfarande gömma sig bakom utgivningsbevisfrågan och hänvisar till Lagrådet. Att EU rätt ovillkorligen står över svensk rätt i det här fallet (då det inte är ett särskilt definierat undantagsområde) verkar inte bekymra dem nämnvärt. Att bestämmelserna om utgivningsbevis röstats igenom av regering och riksdag innebär att de blir giltig i svensk lagstiftning.  Det innebär inte att det för den sakens skulle inte strider mot EU rätten. När de två kolliderar är det givet vad som har företräde, men så verkar inte fallet vara hos Datainspektionen.

Datainspektionen skriver även i sitt svar till mig att ”….den breda allmänhetens intresse av att få tillgång till information om en känd person kan väga tyngre än denne persons integritet.” Ett uttalande som har noll bärighet på tjänster som Lexbase, vilket Datainspektionen vetat om ifall de hade kunskap om vad Lexbase tillhandahåller.  Det är ingen där uppmärksammade rättsfall eller rättsdokument för offentliga personer,  det är en databas som listar ALLA.  Den absolut största mängden av den halva miljon människor som hängs ut via Lexbase har inga som helst offentliga uppdrag. Det finns inget intresse kring dem som privatpersoner, inget allmänintresse annat än att de i samhället skall uthängas som kriminella för Lexbase grundares vinning.

Det upprör mig att man från Datainspektionens håll använder det som argument att stoppa huvudet i sanden.

Jag är en heltidsarbetande småbarnsmamma. Jag är väl förankrad i samhället, jag har det högsta tänkbara förtroende för såväl rättssystem som samhällsfunktioner. Situationen med Lexbase berör mig personligen då min man är dömd för ett bötesbrott. Det påverkar vår familj och vår situation på väldigt många plan men mitt engagemang och oro i frågan större än så då jag är orolig för den samhällsutveckling som sker i och med tjänster som Lexbase.

Vilken typ av samhälle vill vi leva i?  Accepterar staten att de inte längre är de som i realiteten dömer ut straff och påföljd, eller har något som helst att säga till om i frågan om vem som sonat sitt brott?

Jag har varit i kontakt med flertalet myndigheter och instanser, men ingen verkar vilja ta tag i det här. Alla påstår sig bakbundna och saknar vilja att kavla upp armarna och agera.

Att som privatperson driva ett enskilt åtal är i praktiken omöjligt. Såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt. Som medborgare i vårt svenska samhälle känner jag mig i den här situationen helt skyddslös.

Något måste göras för att stoppa Lexbase, liknande tjänster och kanske framförallt personerna bakom. De som har hittat kryphål i lagstiftning och för egen vinnings skull ångar fram som expresståg, de urholkar hela vårt samhälle och rättssystem.

Men en vädjan om hjälp!

Vänligen,

Sandra Cavallin

 

Annonser