Förlåt, jag kunde inte låta bli att testa att sätta en rubrik anpassad efter sociala medier 2014. Men det är helt sant att vi genom Erik Adell Hellström får in nya spännande perspektiv på skolrätt och minoritetsfrågor.
Erik är student och skriver examensarbete om skydd för nationella minoriteter och arbetar dessutom som Departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Dessutom är han (eller kanske var?) nämndeman.
Erik skriver: ”Skoljuridik är närvarande i vardagen för så många. Elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal – alla påverkas. Bakom mycket av det som händer i skolan skolan ligger juridik och det är ett område som förtjänar att belysas mer. 
Våra fem nationella minoriteter omfattas av en rad lagar och internationella konventioner. De har rättigheter som ska tillgodoses, men kunskapsnivån i Sverige är relativt låg. Därför behövs mer kunskap bland oss alla.”
Annonser