Häromdagen skrev Aftonbladet att King hade fått patent på ordet Candy. Jag muttrade lite surt på Twitter om att patent och varumärke inte är samma sak, vilket till min glädje faktiskt ledde till att artikeln ändrades.

Faktum är dock att det för många, även en hel del jurister, verkar vara väldigt svårt att skilja de olika immaterialrättigheterna åt. För den som ägnar mycket tid åt de olika rättigheterna blir ofta tydligt att lagstiftaren har gjort de olika rättigheterna just olika. Detta är viktigt, bland annat eftersom de olika immaterialrättigheterna inrymmer avvägningar i förhållande till viktiga saker som informations- och konkurrensfrihet.

För att ta några konkreta exempel. Upphovsrätten innebär en ensamrätt. Denna ensamrätt är dock konstruerad så att skyddsomfånget öppnar för att andra ska kunna hämta inspiration av olika verk och öppnar för att informationsinnehållet i sig får spridas. Den uppkommer utan att den som skapat verket behöver göra någonting, vilket passar för kreatörer utan stora företag i ryggen.

Patenträtten i sin tur är konstruerad på ett helt annat sätt. Rättigheten uppkommer bara genom registrering, som kan kosta mycket pengar. Tanken är, för att uttrycka det enkelt, att den som vill ha rättigheten rent konkret ska betala för den. Information om uppfinningen får spridas, men informationen får inte användas på ett sådant sätt att patentintrång görs.

Ett tredje exempel är varumärkesrätten som är skapad för att skydda kännetecken, bland annat för att vi som konsumenter ska veta vad vi får. Står det Coca-Cola på flaskan ska vi kunna lita på att det är det i flaskan. Vill vi skriva romaner om Coca-Cola får vi dock göra det – varumärkesrätten förhindrar oss bara från att använda andras kännetecken för våra egna varor/tjänster.

I många sammanhang blandas dessa olika rättigheter ofta ihop, vilket också gör att diskussionerna kring immaterialrättens vara eller icke-vara spårar ur. Klart är att rättigheterna skulle kunna må bra av att diskuteras ingående. Det är dock svårt att diskutera när de inne i diskussionen säger saker som att upphovsmannen äger patent p