Igår blev det officiellt: affärsjuridiska programmet i Jönköping läggs ner. Anledningen till nedläggningen är att sektionen, som under flera successiva ledningar svultits på resurser och under lång tid dragit in mer pengar till Internationella handelshögskolan än vi fick tillbaka, i höstas kritiserades av dåvarande Högskoleverket för att ha kvalitetsproblem som tydligt var förorsakade att det knappt fanns några disputerade lärare närvarande på heltid i Jönköping. När sedan högskolan i panik under innevarande vår försökte rekrytera fler lärare, ansåg man sig inte ha råd att ge sådana erbjudanden till potentiella kandidater som hade kunnat locka dem till Jönköping. När tre av fem personer som vidtalats fått bättre erbjudanden eller åtminstone erbjudanden av samma dignitet från lärosäten som inte dras med rekryteringsproblem, kastade ledningen förståeligt nog in handduken. Vi läggs ner.

Nedläggningen sker stegvis över två år. Från i höst antar vi inga nya studenter till bachelordelen av programmet och endast våra egna nyblivna bachelors till mastersdelen. De studenter som är inne i vårt system kommer att kunna läsa färdigt hos oss, vilket enligt plan sker våren 2015. Från hösten 2015 finns sedan ingen juridikutbildning i Jönköping mera.

Till de studenter i Jönköping som läser detta kan jag ge följande råd. Den som läser det sista året på sin utbildning bör avsluta den i Jönköping: det är för sent och för jobbigt att hoppa nu. Den som nu missat chansen att för mastern söka sig till något annat lärosäte, måste ta ställning till om man vill satsa på att läsa hela mastern i Jönköping eller om man snabbt vill söka sig någon annanstans. Med tanke på dock att mastern omfattar vår fantastiska T8, en utlandstermin och uppsatsen, tror jag att ni inte behöver söka er någon annanstans: jag tror inte att påverkan på er kommer att vara alltför stor.

De som sitter i sämst sits är de studenter som antagits 2012. Jag hoppas bara att högskolan uppfyller sitt löfte att hjälpa er att få en bra utbildning.

Många av er har läst eller hört talas om min post på Facebook igår. Jag vill påpeka att denna post betyder att jag ännu inte har något annat jobb. Jag hoppas dock att få det. Om och när en lämplig utlysning kommer, måste jag dock söka den i konkurrens, det kommer att finnas ett tillsättningsförfarande och jag är inte säker på att få jobbet. Jag är alltså fast i Jönköping under åtminstone viss tid. Krediträtten i höst kommer att ges som vanligt och mina åtaganden under vårterminerna är så överskådliga att jag nog kommer att finnas kvar på mina pass även om jag till dess skulle ha lyckats söka mig någon annanstans. Jag kan inte svara för de andra disputerade som finns på sektionen och måste hänvisa er till dem för att få svar på era frågor.

Förutom att detta är tråkigt för alla dem som jobbar eller läser eller har läst i Jönköping är detta också tråkigt ur ett allmänt perspektiv. Vår utbildning har alltid varit mycket uppskattad av arbetsgivarna, och den kris som Högskoleverkets rapport utlöste (men som förorsakats av högskoleledningar som inte allokerade tillräckliga resurser till den rättsvetenskapliga sektionen) dödar alltså nu en utbildning som haft ett värde för samhället i stort. Även om vi ansågs ha kvalitetsproblem, kan jag inte se annat än att var och en av oss gjorde allt vi kunde och att vi lyckades väl med det som vi gjorde. De kvalitetsproblem som påpekades hade vi kunnat lösa om vi varit fler. Nedläggningens enda yttersta orsak är bristande personaltäthet, och det ansvaret ligger inte på oss lärare.

För egen del är jag optimistisk. Om allt annat brister, kan jag ju alltid sitta ting: jag har nog antagningspoäng så att jag kan välja min domstol, och jag skulle faktiskt vilja se lagmannen hantera en docent i juridik som dyker upp som notarie. Jag hoppas dock att jag kan fortsätta med att gräva i järnvägsrätten och att plåga successiva generationer av studenter med mina omvittnat hårda krav.

Annonser