Nu finns Juridikpodden avsnitt 5, Get down on your knees and tell me you love me, ute! Tove Viola summerar första veckan som notarie, vi talar om varför det är så bra att gifta sig och – förstås – om condictio indebiti. Man kan lyssna på Soundcloud här eller ladda ned via ITunes genom att söka på Juridikpodden.

Annonser