Justitieråd Stefan Lindskog har hållit ett tal om Assange-fallet i Australien, rapporterar både Svenska dagbladet och Dagens Juridik och påstår att detta tal lett till upprörda känslor i Australien. Båda hänvisar till Syndey Morning Herald, och där hittar man mycket riktigt också en artikel om föredraget. Problemet är bara att man inte hittar någon egentlig kritik mot Lindskog från någon annan än Assange själv: den australiske jurist som uttalar sig är försiktig och undviker att kritisera Lindskog. Framförallt hittar man inte något uttalande av någon Greg Barns som i de svenska tidningarna sägs vara talesperson för australiska advokatsamfundet. Märkligt, tyckte jag, och ägnade mig åt lite fact checking så här på förmiddagen. Det tog mig fem minuter.

Det som framkommer är riktigt, riktigt pinsamt för både Svenska dagbladet och Dagens Juridik. Alla som har någon kontakt med juridiken i common law-länder torde veta att det som hos oss är Advokatsamfundet normalt kallas för Bar Association. När man tittar hos den australiska Bar Association, hittar man befattningshavarna på denna sida: ingen Greg Barns så långt ögat når. Ok, då söker man väl på Greg Barns själv då. Det man får fram är hänvisningar till något som kallas Australian Lawyers’ Alliance och som är en lobbyorganisation med en politisk agenda på det rättspolitiska området: här har Greg Barns tydligen intill nyligen varit ordförande, eftersom han finns med som Immediate Past President i företeckningen över befattningshavarna. Greg Barns finns också på Wikipedia och där visar det sig att han tydligen mest är politiskt aktiv: någon företrädare för andra advokater verkar han inte verkligen vara.

Det kan hända att det finns kritik i Australien mot Lindskogs tal, men jag har inte kunnat hitta den. Svenska dagbladet och Dagens Juridik producerar här genom sin okritiska hållning en tidningsanka som enbart leder till en fortsättning på den redan ganska faktabefriade diskussionen om Assange. Jag har ju all förståelse för att tidningarna måste spara, men fem minuters research av någon praktikant borde väl ändå kunna hinnas med innan man publicerar ”nyheter” om en icke-existerande skandal som involverar en företrädare för ett av Sveriges högsta statsorgan?

*****

Uppdatering: Dagens Juridik har efter kritiken ändrat sin artikel som i den nya versionen finns här.

*****

Uppdatering: Även Svenska dagbladet har nu ändrat sin text. Se där, det hjälper att gnälla! Gott så!