Det senaste dygnet har författaren Johan Hassen  Khemiris starka öppna brev till justitieminister Beatrice Ask spridits som en löpeld på nätets svenska del. Brevet beskriver den vardagsrasism som svenskar liksom icke-svenskar är utsatta för och har sin bakgrund i den kraftiga kritiken mot polisens och Migrationsverkets REVA-projekt. Brevet utgör omskakande läsning.

Som av en händelse – eller kanske inte – hade vi nyligen en relaterad debatt. Debattörerna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt fick ta emot mycket och åtminstone delvis välgrundad kritik för sin bok Migrationens kraft, där de förespråkar fri invandring. Kritiken varierar, men i sin kärna handlar den om att välfärdsstaten antas inte klara av den  tillströmning av lågutbildade utlänningar som antas bli följden av slopade migrationsregleringar. Från vänsterns sida betraktas fri arbetskraftinvandring som ett sätt att dumpa lönerna. Den reglerade invandringen försvaras alltså med att fri invandring skulle riskera vårt välstånd i Sverige: Göran Perssons ord om ”social turism” när det gällde att öppna gränserna för nyblivna EU-medborgare klingar efter i bakgrunden till debatten.

Jag själv får inte diskussionerna att gå ihop, och jag undrar om inte åtminstone somliga debattörer byter fot beroende på vilken diskussion de för närvarande deltar i. Någonstans går inte argumenten ihop.

Det förtjänar tydligen att påpekas att själva migrationslagstiftningens existens är diskriminerande i ordets egentliga bemärkelse. Poängen med migrationslagstiftningen är att göra skillnad mellan folk och folk, nämligen mellan dem som redan finns i landet och dem som inte finns här och därför inte nödvändigtvis är välkomna. Så länge vi över huvud taget har någon migrationslagstiftning, lever vi officiellt, strukturellt och på det tydligaste sättet som kan finnas i en diskriminerande stat.

Anledningen till migrationslagstiftningens existens är de skäl som ovan nämnts. Vi försvarar vårt välstånd. Våra i jämförelse med delar av omvärlden höga löner skall försvaras och vår välfärdsstat. Det är i mina ögon omöjligt att beskriva förhållandena på något annat sätt än att vi försvarar vår plats vid köttgrytorna genom att stänga, låsa och bomma igen porten till matsalen. Detta är en funktion som det verkar finnas en stark politisk majoritet bakom. Om vi menar allvar med denna sorts diskriminering – och det verkar vi göra – måste vi alltså inte bara ha en diskriminerande lagstiftning, utan vi måste också verkställa den, eftersom vi annars riskerar att det finns fler än vi här i landet som vill delta i vår fest, krascha vårt party.

I detta läge har jag svårt att förstå hur polisen och Migrationsverket skall göra om nu REVA-projektet kritiseras så hårt. Å ena sidan skall enligt majoritetsuppfattningen i Sverige invandringen kontrolleras för att förhindra lönedumpning; å andra sidan blir samma personer som är rädda för lönedumpning upprörda när polisen verkställer den lagstiftning vars syfte det är att förhindra sådan dumpning. Hur skall polisen göra då? Hur skall vi få till en kvadrat av den här cirkeln?

REVA-projektet är den helt naturliga följden av den migrationsreglering som vi lagstiftat om. Rent regleringsteoretiskt sätter migrationslagstiftningen en standard för vem som får och vem som inte får vistas i landet, och REVA-projektet utgör endast en annan sida av denna lagstiftning, nämligen övervaknings- och verkställighetsstadiet. Om vi inte vill ha REVA, vill vi tydligen inte heller ha migrationslagstiftning; om vi vill ha migrationslagstiftning, måste vi tydligen acceptera projekt som REVA. Jag kan inte se någon hederlig tredje väg som skulle kunna lösa målkonflikten.

Jag är själv kritisk mot REVA och tycker att det är en skamlig behandling av människor att dela in dem i kategorier av legala och illegala människor. Men jag är också kritisk mot migrationslagstiftningen och den reglerade invandringen. Jag förvånas över att samma människor som delar min kritik mot REVA tenderar till att vara de som kritiserar mig för att vilja dumpa lönerna och avskaffa välfärdsstaten när jag förespråkar fri invandring.

Jag förstår inte hur de får ihop kritik av REVA och stöd för migrationslagstiftningen.