Hovrätten fällde igår Expressens medarbetare för vapenbrott. Expressen som tidning har inte fällts. Det är inte tidningen som åtalats, inte heller journalistiken. Tidningar och journalistik är immuna mot åtal. Det är människor som enligt hovrätten begått ett brott, samtidigt som de arbetade för en tidning.

Få kan rimligen vara förvånade av hovrättens lakoniska instämmande i tingsrättens dom. De uppgifter som Expressens medarbetare själva lämnat har varit tydliga: De skaffade ett vapen och innehade det utan tillstånd. Case closed, kan man tycka.

Ändå är en liten grupp människor förvånade. Jätteförvånade. En liten grupp journalister, närmare bestämt. Deras förvåning uttrycks på olika sätt.

Några tycker att det är konstigt med en fällande dom efter att ha konstruerat egna uppsåtsbegrepp. Man menar att Expressen hade ett journalistiskt syfte vilket trumfar ut lagens regelverk. Domstolen valde emellertid lagens, i stället för journalisternas, uppsåtsbegrepp.

Andra menar att åtal aldrig borde ha väckts. Det är en konstig invändning efter att åtal faktiskt väckts och än konstigare när det klarlagts att brott faktiskt begåtts.

I Sverige har vi konstruerat rättssystemet på så sätt att åklagare väcker åtal och när ett åtalsbeslut fattats kan inte domstolen ändra det. Domstolen kan ogilla åtalet, men den kan inte lägga sig i hur åklagare sköter sina uppgifter.

Kritiken mot åklagaren för att ha inte ha lagt ärendet i papperskorgen framstår dessutom som missriktad med tanke på det uppenbara behov av klarledning som det fanns. Förvåningen bland journalister och publicister  visar hur utbredd föreställningen att journalister kan begå brott om de gör det för en god sak varit. Domarna är därvid till god hjälp för journalister som överväger om de skall t.ex. köpa narkotika för att visa hur lätt det är, eller att förfalska handlingar för att söka bidrag för att visa hur lätt det är, eller fabricera hot mot poliser och journalister.

Även om det sker i aldrig så goda syften, är journalisters brott också brott. Men att det är brott betyder inte att de goda syftena blir onda.

Annonser