Den här gången tillåter jag mig att missbruka bloggen för att göra reklam.

Igår aviserade regeringen att ett tillståndskrav kommer att införas för sms-företagen. Den 15 mars kl. 13 till 17 kommer vi att hålla en konferens om snabblånebranschens reglering eller icke-reglering, och om hur man i så all skall reglera branschen. Deltagarlistan består av socialförvaltningen i Jönköpings kommun, Kronofogdemyndigheten, snabblåneföretaget Folkia, Torbjörn Ingvarsson vid Uppsala universitet och mig själv. Torbjörn och jag är varken överens om huruvida reglering är möjlig och önskvärd eller om hur regleringen i förekommande fall skall utformas.

Man måste anmäla sig, och deltagande kostar 100 kr. i självkostnadspris. Det finns en bankomat på högskoleområdet. Se i övrigt denna Inbjudan.

Annonser