Breivik-rättegången hade inte mer än hunnit inledas innan en av nämndemännen fick gå. Han hade tidigare uttryckt att Breivik förtjänade dödsstraff, i en statusuppdatering på Facebook.

Efter en lång tid i häktet skall nu en av de personer som Breivik själv framhållit som sina förebilder, den s.k. Malmöskytten, ställas inför domstol. Nyheter24 har nu uppmärksammat att en av de nämndemän som utsetts att vara domare i målet uttryckt åsikter om gärningarna i ett tidigare tillfälle. I en artikel i SvD gör politikern jämförelser mellan Malmöskytten och den s.k. Lasermannen John Ausonius.

Det är dock inte fråga om ett ställningstagande för straff av det slag som nämndemannen i Breivik-rättegången hade gjort. Så här sade Malmöpolitikern mer precist: ” Om det är någon som jagar efter invandrare så här blir man orolig. Tankarna går direkt till att det kan vara någon som försöker att likna lasermannen.”

Det är ett ganska sansat omdöme, får man väl säga. Det är ju dessutom sant: Om rättegången visar att den åtalade jagat invandrare just för att de är invandrare finns det en tydlig likhet med Lasermannans brott.

Samtidigt illustrerar det ett problem med nämndemannarollen. Politikerns uttalande hade inte samband med hans roll som domare. Men när han nu utsågs att vara domare blir det tidigare uttalandet betydelsefullt.

Vad det kokar ned till är inte i första hand huruvida lekmannadomaren kan vara neutral eller inte, utan om man kan få intrycket att domstolen inte kan tillhandahålla en rättvis prövning till följd av att en av domarna uttalat sig om gärningarna långt innan bevisen lagts fram.

Om en sådan bedömning mynnar ut i att domstolens neutralitet kan ifrågasättas bör nämndemannen inte döma i målet.

*

Nu har nämndemannen petats från uppdraget. Förutom det som nämns ovan hade nämndemannen också tidigare intervjuat ett offer. Motiveringen från chefsrådmannen är väldigt klok, tycker jag: ”En dom ska helt och hållet grunda sig på vad som har avhandlats under rättegången och det finns i detta fall en viss risk för att nämndemannen i vart fall omedvetet låter sig påverkas av den tidigare gjorda intervjun.”