Jag arbetar inte med brottmål, men har handlagt ett antal civilrättsliga tvister mellan resenärer och västtrafik.

 

Nu kokar det i Göteborg igen, se t.ex. här.

 

Den viktiga, juridiska frågan har dock inte adresserats: Har kontrollanten rätt att göra envarsgripande och i så fall när och med vilka begränsningar?

 

Först skall det konstateras att ”tjuvåkning” i normalfallet anses vara en civilrättslig förseelse och den regleras i den korta och enkla lagen Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

 

Denna lag har endast 6 §§ och det – i vart fall för resenäern – väsentliga fins i 2 §. Den lyder:

 

2 § Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

 

Jag tolkar denna reglering som att det inte är helt självklart när tilläggsavgift kan tas ut.

 

I allvarliga fall kan ”tjuvåkningen” även utgöra bedrägligt beteende. Förekomsten av den citerade lagen leder dock till det rimliga antagandet att handlingen endast är brottslig i de svårare fallen. Och för brottslig handling krävs uppsåt.

 

I Göteborg finns inte som i Stockholm spärrar. Den som hoppar över en spärr får anses ha brottsligt uppsåt, men den som går tankspridd på en buss, eller som missar tekniken i biljettsystemet, eller inte stämplar byte med mer begår knappast brott.

 

Kontrollanterna griper resenärer med stöd av reglerna för envarsgripande, RB 24:7. Jag tolkar denna regel att man måste se någon begå brott för att kunna gripa någon. Endast polis kan gripa någon på endast misstanke.

 

Med denna bakgrund kan det konstateras att Västtrafiks kontrollanter nog balanserar på slak lina och ofta har ramlat av. I det nu aktuella fallet hade resenären, som för övrigt har månadskort på vintern och cyklar på sommarhalvåret om det inte regnar – då använder hon kontantkort, gått ombord och satt sig, varit morgontrött och stressad. Efter en stund kom hon på att hon inte längre hade månadskort och att hon glömt stämpla. Hon reste sig och gick mot maskinen. Efter att ha stämplat konfronterades hon av kontrollanterna. De ansåg att hon börjat gå mot maskinen först efter att hon sett dem. Resten finns på YouTube.

 

Hade hon kvalificerat sig för tilläggsavgift? Sannolikt inte. Hade hon begått brott? Mycket osannolikt. Hade kontrollanterna sett henne begå brott? Nej, jag tycker inte det. Och i och med det finns ingen solid grund för envarsgripande.

 

Med tanke på att Västtrafik tills helt nyligen försökt hindra dem som fotograferat, men nu slutat med det, kan man fråga sig om hur stor lagkunnighet Västtrafik har.