Pressdrakarna mobiliserar igen. I bombastiska termer skåpas åtalet mot de Expressenmedarbetare som köpt ett vapen ut fullständigt. En juridisk pinsamhet, säger Martin Jönsson på SvD. Sveriges dummaste rättegång, säger Aftonbladets ledarblogg. Expressens Thomas Mattson, bless his soul, skriver på sin blogg att ”Journalistiken står inför rätta”.

Journalister försvarar sina kollegor och Mattson försvarar sig själv. Det är psykologiskt inte så förvånande. Men det förvånande är hur de försvarar sina kollegor.

Att Expressens medarbetare objektivt sett begått brottet är klart. Själva poängen  var att utföra en handling som är kriminaliserad.

Det fanns goda syften bakom handlandet. Det finns ofta goda syften bakom brottsligt handlande. Men goda syften gör inte i och för sig kriminella handlingar straffria.

Expressens påhejare menar emellertid att det goda syftet borde påverka uppsåtsbedömningen. Anders Lindberg på Aftonbladet har t.o.m. lanserat en innovativ uppsåtslära: ”Uppsåtet var att genom normal granskande journalistik kontrollera om det stämde att vapen var lätt tillgängliga på Malmös gator.”

Jag kan inte tro att det är normal granskande journalistik att begå brottsliga handlingar, men det vet förstås Lindberg mer om än jag. Men det är en orimlig inställning. Jag kan inte stjäla något, för att sedan lämna tillbaka det, och hävda straffrihet för att jag tänkt skriva om det i DN.

Om man tittar litet mer nyktert på åtalet framstår uppsåtet som uppenbart. Uppsåtet var just att köpa ett vapen. Det var en medveten handling. Uppsåt föreligger således.

Men, som jag framhållit många gånger tidigare. Att en handling är brottslig betyder inte alltid att den är moraliskt klandervärd. Ibland finns det goda skäl att bryta mot lagen. Genom sitt reportage har Expressen gjort en viktig journalistisk insats. Det kan vara berömvärt alldeles oavsett vad som händer i brottmålet.

(Addendum: Det är inte den juridiska personen Expressen som åtalats. Jag har nu sett ett flertal krav på att ”Expressen borde frias”, men i Sverige kan inte t.ex. en tidning åtalas utan enbart människor. Straffansvar gäller bara för människor. Till skillnad från skadeståndsansvar som också kan drabba företag eller föreningar.)

*

Domen kommer dröja, rapporterar nu DN.