Domarnämnden har rankat de sökande till tjänst som justitieråd. Högst sätts den sökande rättschefen och därefter följer en advokat, två domare och en professor. När jag såg listan reflekterade jag över HD:s sammansättning. Rekryteringen, om man nu skall använda det uttrycket, av justitieråd brukar medföra att olika juridiska yrkeskategorier finns representerade: Domare, departementsjurister, affärsrättsadvokater och akademiker, liksom någon från åklageriet. Men jag undrar: Har det någonsin hänt att ett justitieråd hämtats från försvarsadvokatsidan?

Annonser