Konkurrensutsättningen av järnvägssektorn är under attack i Sverige, där det på vissa håll påstås (hittills utan något större stöd i undersökningar) att det är konkurrensutsättningen i sig själv som åtminstone bidragit till de problem som vi haft de senaste åren. Det är därför intressant att uppmärksamma att år 2008 delningen mellan infrastruktur och järnvägsdrift ännu inte hade implementerats i 24 av unionens 27 medlemsstater, samt att EU-kommissionen nu skickat ett varningsbrev till Frankrike och Storbritannien avseende underlåtenheten att dela upp infrastrukturförvaltning och järnvägsdrift i Eurotunnel. Det som för mig är mest påfallande i meddelandet är att kommissionen är lika tvärsäker om konkurrensens fördelar som motståndarna är om dess nackdelar – utan att någon av de två lägren har annat att tillgå än teoretiska resonemang.

Ännu en anledning för mig att hoppas att jag får pengar för mitt projekt om järnvägsreglering: jag kommer förvisso inte heller att helt kunna besvara frågan i vilken utsträckning konkurrens på spåren är fördelaktig eller bara innebär nackdelar, men förhoppningsvis kan jag åtminstone bidra med indikationer i någondera riktning.

Annonser