Göta hovrätt dömde idag föräldrarna till den man som tidigare varit dömd för mordet på Abbas Rezai. Sonen, som tidigare dömts som ensam gärningsman, dömdes för medhjälp.

Det är en ovanlig dom. Prövningen kom till stånd efter resning. Resning innebär att ett mål som egentligen är slutligt avgjort, vunnit laga kraft, tas upp till förnyad prövning. Resning förekommer ibland men det är väldigt sällsynt att det sker till potentiell nackdel för en tidigare friad, d.v.s. som i detta fall till nackdel för de nu dömda föräldrarna.

Brottet var brutalt. I vanliga fall hade ett mord av detta slag medfört livstids fängelse, men föräldrarna dömdes till tio års fängelse med hänsyn till att de efter avtjänat straff kommer att utvisas. Hovrätten konstaterar vidare att det rör sig om ett hedersmord och att sonens medverkan var förhållandevis begränsad.

Hovrättens pressmeddelande finns här. Professor Träskman kommenterar här.

Annonser