Under gårdagen publicerade Föreningen Psykisk Hälsa sin rapport Du är ett troll tror jag. I rapporten föreslår föreningen att det ska införas två nya brott, hets till självmord och vållande till självmord. Rapporten fick stor uppmärksamhet i media, se bl.a. DN, Aftonbladet och Ekot.

Rubriken till rapporten – Du är ett troll tror jag – syftar på ett uppmärksammat självmord i oktober 2010. På sajten Flashback publicerade en ung man med det nyregistrerade användarnamnet LurifaxFlux en ny diskussionstråd med titeln ”hängning”. I det första inlägget berättade han att han hade för avsikt att ta sitt liv och meddelade även att han tänkte sända händelsen. Från det första inlägget till dess att det av de webbsända bilderna kunde konstateras att han tagit sitt liv tog det ca 1,5 timme. På dessa 90 minuter skapades sammanlagt 21 inlägg av andra användare. I det sista av dessa inlägg skrev en användare att han var ett troll, dvs. att han skämtade enligt flashbackterminologi.

Flera av de användare som skrev inlägg valde att inte tro på honom. Andra rådde honom att avstå och försökte få honom att berätta om sitt liv. Det är bitvis en mycket osmaklig läsning. I vart fall när man som läsare vet vad som sedan hände. Bland annat kan man läsa hur användare önskat honom lycka till, gett honom råd på hur han skulle kunna gå tillväga och även uppmanat honom att skynda sig. Av rapporten framgår att det är inlägg som dessa som Föreningen Psykisk Hälsa vill kriminalisera.

Min första tanke när jag hörde om förslaget var att det väldigt sällan skulle kunna bevisas att det finns ett orsakssamband mellan det som Föreningen Psykisk Hälsa kallar för hets och ett fullbordat självmord, eller som jurister säger – kausalitet. I förslaget finns dock inget krav på kausalitet mellan uppmaningar till självmord och ett fullbordat självmord. Det är istället varje form av ”hetsande” till självmord som ska kriminaliseras enligt föreningen – även de fall där så kallat hetsande inte ens leder till ett fullbordat självmord.

Jag vill inte utesluta att det kan finnas ett behov av lagstiftning kring så kallade självmordssajter och ställer mig inte helt främmande till ett förbud mot sajter som utförligt beskriver metoder att ta sitt liv. Det nu beskrivna förslaget täcker dock många fler handlingar än så (föreningen har i rapporten gett ett exempel på hur bestämmelsen skulle kunna utformas). Av rapporten framgår att detta även är avsikten – det är yttranden som är att anse som förkastliga som föreningen vill förbjuda.

De flesta som skrev de 21 inläggen under de 90 minuter som följde efter att LurifaxFlux startade sin diskussionstråd har antagligen trott att han var ett så kallat troll, dvs. att han sökte uppmärksamhet och att han aldrig skulle fullfölja ett självmord. Det gör inte inläggen mindre osmakliga, men dessa användare torde mot denna bakgrund knappast kunna anses ha haft för avsikt att ”hetsa” till ett självmord.

Jag har svårt att smälta detta förslag, eftersom Föreningen Psykisk Hälsa genom att lägga den nu beskrivna händelsen till grund för förslaget uppenbarligen inte vill se till avsikten bakom de inlägg som gjordes och inte heller vill att de logiska följderna av sådana inlägg ska beaktas. Förslaget kan inte utläsas på annat sätt än att föreningen vill förbjuda idiotiska och osmakliga uttalanden och inlägg, men tyvärr – vi kan inte lagstifta bort idioti.

 

Annonser