Hej bloggläsare. Jag kikar litet på några rättssäkerhetsfrågor som olika personer (bara advokater, faktiskt) skickat till mig mot löfte om anonymitet. En del saker var verkligen anmärkningsvärda. Det gjorde mig nyfiken. Nu undrar jag om några av er vill hjälpa mig att leta vidare. Det är framför allt tre saker jag kikar på.

Masshantering

På mitt bort ligger en dom där en person dömts enligt ett omfattande åtal utan att bevisning förts avseende en alla händelser som lades honom till last. Domstolen har s.a.s. masshanterat målet: A var otvivelaktigt (och erkänt) skyldig till brott mot  och domstolen och/eller åklagaren orkade tydligen inte med att höra bevisning avseende alla de andra målsägandena.

Nu undrar jag om någon av bloggens läsare har fler exempel på sådan masshantering. Vad jag framför allt skulle vilja ha hjälp med att få fram är tydliga exempel, där det av domskälen görs explicit att man masshanterar målet – att domstolen utgår från att ”med utgången i X saknar domstolen anledning att betvivla att A gjort sig skyldig till brott även avseende Y och Z”. Jag skulle tacksamt ta emot sådana domar, i fall ni känner till några, eller referenser.

Andra tips på temat masshantering eller sammanklumpning tas emot. Jag har dock inte så mycket hjälp av allmänna inspel om rättsrötan i Sambandscentralen, eller så, utan vill helst ha mer specifika förslag.

Läckor och orättvisa rättegångar

I samband med brottsmisstankar förekommer det ofta att poliser eller andra läcker till medierna. Har någon bra exempel på sådana läckor och där dessa läckor kan antas ha påverkat rätten till en rättvis rättegång. Härvid är det tillräckligt med att läckorna påverkat intrycket av att den misstänkta kan få en rättvis rättegång. Konktreta förslag tas tacksamt emot. (Assange-fallet behöver ni inte tipsa om – jag har redan skrivit om det.)

Förfalskade handlingar

En fråga som har diskuterats en del på senare tid är användandet av s.k. okonventionella polismetoder: Infiltratörer etc. Ett problem därvidlag – som också uppmärksammats på Juridikbloggen av min pappa, Nils-Eric – rör upprättandet och användandet av falska handlingar, som sedan tillställs domstolarna. En del exempel på detta har jag redan inhämtat men känner någon till några exempel som inte blivit så medialt uppmärksammade?

Jag leker med tanken på att skriva en litet mer omfattande sak om det här. Alla tips mottages tacksamt, antingen nedan eller så kan man skicka till marten@schultzjuridik.se.

*

Tillägg: Anonymitet, t.o.m. grundlagsskyddad sådan, utlovas för den som så vill.

Annonser