Sajten OUT-Law.com publicerar idag nyheten att en amerikansk domare förvägrat en rättighetsinnehavare möjligheten att utfå IP-adresser från en operatör.  Domaren (vars dom finns här) ansåg att vetskapen om den IP-adress genom vilken fildelning skett inte ger någon rimlig möjlighet att identifiera någon viss person som kränker en upphovsrätt genom fildelningen. Detta kan kanske stämma till eftertanke avseende både argumenten emot och argumenten för IPRED-lagen: frågan är om lagen verkligen hotar vår integritet i den utsträckning som ofta anförs – att den i praktiken inte varit särskilt effektfull, tycks det ju redan finnas anledning att förmoda.

Min kritik mot lagen att den är processrättsligt skev kvarstår oförändrad.