Enligt propositionen till rättegångsbalken (1942:5) yttrade den utredande processrättskommissionen år 1926:

Kommissionen erinrar därvid om att man vid ett angivande av de allmänna krav, som böra ställas på en god rättegångsordning, plägar säga, att den skall garantera rättsskipningens säkerhet, skyndsamhet och billighet. Till en viss grad äro emellertid dessa krav stridande mot varandra. Om man i största möjliga mån tillgodoser det ena, kan det sålunda hända, att det andra lider intrång. Det gäller därför att väl avväga de särskilda kraven mot varandra. (prop. 1942:5 s. 266 f.)

Jepp. De olika kraven är kommunicerande rör och vi kommer aldrig att kunna maximera allt på en gång.

Kanske något att minnas när vi nästa gång klagar över rättegångar som inte gått tillräckligt till djupet eller som dragit ut på tiden eller på ett rättsväsende som kostar för mycket.

Annonser