Skriver i Medievärlden om de märkliga reaktionerna på smygfotoförbudsförslaget.

Annonser