För er som kommer ihåg inlägget om lokaltrafiken och tilläggsavgifter för ungdomar (och här), kan det vara intressant att läsa att Göteborgs lokaltrafikföretag, Västtrafik, nu ändrat sig. I G-P beskrivs detta under den provocerande rubriken Unga fuskåkare slipper böter. Det finns förstås en sorts logik i denna utsaga, men så där helt träffande är det ju inte heller. Varför skall det vara så svårt att låta bli att skriva missvisande rubriker? Det blir så … kontraproduktivt!

”Tilläggsavgift ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet”.

Som framgår av tidigare inlägg kan man av förarbetena få ledning för tillämpning av denna regel och undanta barn, men de som fuskåker mer regelmässigt, dvs ”fuskåkarna”, lär ju inte komma undan.