Daniel Westman, ibland skribent här på bloggen, får pedagogiskt och utförligt förklara premisserna inför dagens dom i TPB-målet. En springande punkt tas upp i slutet på artikeln:

”Den andra möjligheten skulle vara att hovrätten anser att för att fällas måste man ha känt till de enskilda intrång som ingår i åtalet. Vad jag känner till finns ingen bevisning för att de gjorde det, men tingsrätten ansåg att det räckte med att de åtalade generellt kände till att intrång pågick i stor omfattning.”