Nu kommer jag väl att framstå som Diskrimineringsombudsmannens försvarare nummer 1 men:

DO får kritik för att myndigheten är för långsam. Det är en rapport om romer som tagit tid. Presstalespersonen på DO uttalar sig till DN att myndigheten har haft ovanligt mycket att göra, men framhåller samtidigt att anhopningen av uppgifter inte har att göra med att DO ”blivit för stort”. Det stämmer kanske.

Men rimligtvis måste det ha medfört en hel del tidsåtgång i form av samordningsåtgärder när ombubdsmännen lades samman. Rimligtvis måste det ha inneburit en hel del ökad arbetsbörda att alla dessa ombudsmannauppgifter läggs på en myndighet. Och rimligtvis innebär det en ökad arbetsbörda när diskrimineringsgrunderna utökas och alltfler situationer kan betraktas som ansvarsgrundande kränkningar inom DO:s mandat.

Under sådana omständigheter bör man kanske visa litet förståelse för att åtgärder som inte handlar om myndighetsutövning i enskilda fall får ta tid.

Annonser