Göteborgs-Postens ledarblogg tar upp en juridisk fråga och gör en liknelse. Enligt ledarskribenten har HSAN ”börjat anpassa sina bedömningar efter den lag som träder i kraft först vid årsskiftet … utan att resten av den organisation är igång som är tänkt att ersätta det gamla påföljdsystemet.” Detta anser ledarskribenten är ”fullkomligt orimligt” och liknar det vid att ”folk skulle börja söka bidrag för bostäder de ännu inte betalt för, eller för barn som ännu inte fötts.” – Ehm … ?

Annonser