Så här dagen efter valet är det kanske inte så många som läser juridiska nyheter, men i dagens rapportering finns ett brottmål som väcker några frågor.

En 63-årig SO-lärarinna har suttit uppe för att bevaka senaste USA-valet. Hon är trött och morgonen i skolan börjar inte bra. En 12-årig elev som hon, och flera av de övriga barnen, betraktar som stökig uppträder ännu en gång störande. Hon förmår därför pojken att byta plats. En annan pojke hittar inte sin bok. Lärarinnan och denna andra pojke lämnade därför klassrummet för att leta rätt på den. I samband med detta beskyllde denna pojke lärarinnan för att ha öppnat pojkens skåp olovligen. När de återkom till klassrummet beskyllde den pojken henne också för att ha tagit hans bok. Den första pojken är vid det här laget försvunnen. De andra barnen låter lärarinnan förstå att han gömt sig i ett materialskåp. Där hade han gömt sig tidigare, och han kom att göra det även vid senare tillfällen än denna besvärliga dag.

Denna morgon tröttnar lärarinnan dock på pojkens uppträdande och hon låser helt enkelt materialskåpet med handtaget på utsidan. Pojken får sitta kvar ganska länge, minst 15-20 minuter. Vid något tillfälle knackade pojken på skåpsdörren från insidan, men han blev inte utsläppt. Några av eleverna ville hjälpa pojken men lärarinnan hindrade dem. När de ville gå till rektorn blev hon provocerad och förklarade att de inte fick lämna klassrummet. Först vid lektionens slut släppte lärarinnan ut pojken. Pojken var då enligt hennes utsaga något dämpad och han försvann innan hon kunde tala med honom.

Lärarinnan nödgas pga det inträffade säga upp sig och blir åtalad för olaga frihetsberövande. Hon fälls för detta även om gärningen anses mindre grov, BrB 4:2 st 2. Villkorlig dom utan dagsböter, samt 10 000 kr i skadestånd till pojken.

En fråga som denna historia väcker är om det är rimligt att saken hamnar under åtal och prövas i domstol? Att låsa dörren mer än för ett ögonblick är förstås högst omdömeslöst och klandervärt, inte minst eftersom det handlar om ett barn, men är åklagare och domstol verkligen ett vettigt sätt att hantera en händelse av detta slag?

– Kanske har det i detta fall gjorts andra försök att hantera saken, men det framgår inte av domen. Om åklagare anser att de har åtalsplikt för sådana här händelser så lär sådana försök dock inte hjälpa.

En annan fråga är varför skadeståndet blir 10 000 kr? Domstolarnas motivering till skadeståndet är mer eller mindre att det begärda skadeståndet 15 000 kr framstår som något för högt, och att pojken blir skäligen tillgodosedd med 10 000 kr. Jaha? Hade det någon betydelse att pojken satte sig i skåpet själv? Hade hans avsikt någon betydelse? Hade det någon betydelse att att han satt sig där även senare? Hade det någon betydelse hur många gånger han knackade, eller om han sade något?

En tredje fråga rör domarnas användning av ordet ”kränkning”. Tingsrättsdomarna skriver att ”[b]rottet som sådant rymmer ett betydande mått av kränkning.” De skriver också att lärarinnan skall ersätta pojken ”för den allvarliga kränkning han blivit utsatt för.” Jag vill inte utesluta att domarna känner till något om hur pojken uppfattat detta som gör att de tar i med dessa kraftuttryck, men det framgår ingenstans i domen. Tvärt om står det rakt ut att pojken satt sig i skåpet även senare. Är det ändå verkligen domarnas bedömning att det handlat om en ”allvarlig kränkning”?

Om nu åklagare och domstolar skall användas för att hantera dessa typer av händelser, borde det då inte spillas en del krut på att motivera?

För att inte Jakob Heidbrink genast skall be mig ”komma ut ur skåpet” (ursäkta, det är inte min avsikt att skämta, men Jakob brukar uttrycka det så) och förklara vad jag själv anser så vill jag nämna att mina frågor inte är retoriska. Jag undrar uppriktigt över vilka argument som kan hävdas i den ena eller andra riktningen. Dock skulle jag gärna se argument som pekar mot att sådant här inte hanteras i domstol och jag har, så här långt, lite svårt för att det inträffade beskrivs som en ”allvarlig kränkning”, i varje fall utifrån vad som redovisas i domen.

Annonser