1 januari 2011 har vi inte längre någon regeringsrätt. Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Och idag fick vi – eller i alla fall jag – besked om vem som blir ordförande, chefs-JO Mats Melin. Mats Melin har blivit känd i breda lager för sin raka kritik mot bland annat polisen. Det verkar vara ett förträffligt val.

Man kan notera att det är den andra externa rekryteringen till regeringsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen i rad.

Annonser