Att det skulle bli något av mutbrottsanmälan mot kronprinsessan och prins Daniel framstod väl för de flesta som en högoddsare. Belutet från överåklagaren var kanske mer överraskande. Eller rättare sagt: inte beslutet i sig utan att han i samband med att det meddelades framhöll att regelverket borde ändras så att även kronprinsessan skulle kunna mutas. Liksom motiveringen till beslutet.

I vilket fall. Mediernas rapportering av beslutet skapar nog i många fall mer förvirring än något annat. Men på Dagens Juridik finns en klargörande kommentar här.

Justitiedepartementets talesperson, för det är väl det den rättssakkunniga är här, säger sig vilja ändra lagen.