Margareta Winberg har alltså valt att ta ut sitt styrelsearvode från Svenska Spel genom att fakturera dem från sitt bolag istället för att ta ut det som vanlig lön. Enligt ett rättsfall är verksamheten inte tillräckligt självständig för att utgöra näringsverksamhet, om man endast har ett enda styrelseuppdrag. Men rättsfallet är färskt och rättsläget var något oklart, så det är måhända ett ursäktligt misstag. Men det är annat i sammanhanget som stör mig.I många artiklar angående Winbergs manövrer har man fått skattesystemet helt om bakfoten. Problemet är att en felaktig uppgift dök upp i en av de första artiklarna och sedan har journalisterna glatt kopierat varandra så att felaktigheten fått en närmast viral spridning. Inte bara i sömniga landsortstidningar utan även hos flaggskeppen DN och SR. 

DN:Efter ett halvår begärde hon att få fakturera arvodet via sitt aktiebolag Winberg och dotter AB. Det blev en ren vinst för Winberg som dels slapp få avdrag för pensionen och dels slapp betala inkomstskatt på 40 procent och bara betalade moms, 25 procent, på arvodet. 

SR:Det blev en ren vinstlott för Margareta Winberg att fakturera arvodet via sitt bolag, för på det viset undgick hon att statsrådspensionen på 51.000 kronor i månaden minskades. Dessutom betalade hon moms istället för inkomstskatt på arvodet, 25 procent istället för cirka 40 procent 

För det första blir inte momsen 25 % av ett fakturerat arvode inklusive moms, den blir 20 %. 

För det andra har man rimligen, som man brukar göra, bestämt ersättningen exklusive moms eftersom momsen på Winbergs fakturor ändå är avdragbar för hennes uppdragsgivare. Momsen påverkar alltså inte hennes ersättning. 

För det tredje så är troligen Winbergs marginalskatt drygt 55 %, inte 40 %. 

För det fjärde så betalar även företag inkomstskatt. 

För det femte så beskattas även delägaren när man sedan delar ut pengarna. 

Hon betalar alltså inte moms istället för inkomstskatt utan hennes företag betalar såväl moms som inkomstskatt och hon själv betalar skatt när hon väljer att ta ut pengarna. 

Motivet till att göra som Winberg gjort kan man bara spekulera om. Tydligen ägde hon bolaget tillsammans med sin dotter och det kan ha varit ett sätt att stödja dotterns verksamhet, men det är också så att bl.a. exministrars pensioner minskas om de får ett nytt jobb och det är inte ovanligt att avgångna personer med pensionsavtal lägger nya inkomster i bolag för att slippa den reduceringen. Det anses dock inte speciellt snyggt att göra så. 

Annonser