Jag kanske gör mig omöjlig (igen) i mina borgerliga meningsfränders ögon, men den här artikelnThe Economist kan kanske nära tanken lite. Förvisso är inte alla misslyckanden som här beskrivs överförbara till Sverige, som har ett helt annat straffrättsligt system och en annan rättskultur än USA.

I tider då stora delar av borgerligheten och den nationellt socialistiskt sinnade högern inom SD ständigt ropar efter hårdare straff, kan dock kanske detta citat ge anledning att ta sig ytterligare en funderare:

[T]here is nothing in our history of over 100 years of reform that says we know how to reduce recidivism by more than 15 or 20 percent.

Med tanke på att en intagen i en sluten svensk anstalt i genomsnitt kostar 896 075 kr. om året, är det kanske en vinst som är för liten för att rättfärdiga hårdare straff.

*****

Uppdatering: I en studie som förefaller vara metodologiskt angriplig (bara stockholmare i undersökningen), men som ändå i sammanhanget åtminstone har indikativt värde, visas dessutom att domstolarna redan dömer hårdare än vad ”folket” (vem det nu är) tror, och också hårdare än de straff  ”folket” begär, skriver kriminologerna Kristina Jerre och Henrik Tham i Dagens Nyheter.

Om kostnadsargumentet alltså verkligen skulle vara svagt – vilket jag trots invändningarna nedan inte tror – kan ett demokratiskt argument anföras (hårdare straff bärs inte upp av något mandat) och dessutom studien tjäna som indikator för att den eventuella moraliska känsla som står bakom straffet (vedergällningsbegär, anser jag fortsatt att det handlar om) till fullo är tillfredsställd.

Sammantaget verkar det inte vara så självklart att hårdare straff är någon vidare bra idé.

Annonser