DN och flera andra tidningar tar idag upp nyheten att både Alliansen och Socialdemokraterna överväger ett treterminerssystem för högskolan. Det skulle väl då antagligen även omfatta juristutbildningarna och därmed är detta kanhända ett tema även för Juridikbloggen.

De motiv som redovisas för att införa treterminerssystem är att unga människor behöver komma ut tidigare i arbetslivet, vilket skulle ge samhällsekonomiska vinster. Möjligen kan man också förstå Centerns talesperson Ulrika Carlsson som att ett ytterligare motiv är att studenterna har för långt sommarlov.

Enligt rapporteringen har vi att vänta en utredning med förslag till en reform. Man får hoppas att den utredningen då uppmärksammar sådant som hur långa terminerna är i de länder som har treterminssystem. I Sverige använder vi 2 x 20 veckor. En tredje termin på det blir 60 veckor och det skulle förstås tillfredsställa alla som anser att studenterna har för långa lov, men riktigt så ogenomtänkta är nog inte förslagen. Jämförelsevis har man, i varje fall i en del utländska system, terminer som är 2 x 13 eller 2 x 14 veckor och möjlighet att därutöver läsa en tredje termin på 13-14 veckor. Frågan är således om den totala terminstiden alls skiljer sig på årsbasis räknat.

Om utgångspunkterna är de argument som tidningarna nu redovisar finns det nog anledning att utreda ganska mycket kring universitetens arbetsperioder. Likaså om hur mycket verklig arbetstid som studenter och lärare lägger ner per år. Skulle dock inte förvåna om en verkligt oberoende sådan utredning istället kommer fram till att ett längre juluppehåll vore ”samhällsekonomiskt effektivt”!

Annonser