Reaktionerna på Landskrona-domen blev väl delvis de väntade. Den efterlevandes ombud var i stort sett nöjd med domen – vilket inte är konstigt eftersom domen ingalunda kan anses lindrig ur ett rättsligt perspektiv. Domstolen såg allvarligt på det fega brottet. Försvarsadvokaten är missnöjd av samma anledning. Men bloggosfären blev i hög grad naturligtvis så knäpp och primitiv som man kunde förvänta sig.

Många gör konstiga jämförelser med t.ex. domen rörande den uppsåtliga blåsningen av Röda Korset (nu går jag händelserna litet i förväg – domen har inte vunnit laga kraft – men brottet är ju erkänt). Vissa jämför till och med domen med civilrättsligt ansvar och relaterar straffet till skyldigheten att betala skadestånd för skada. Åtskilliga talar om ”priset för ett liv” – vilket självklart inte är något som domstolen över huvud taget haft vare sig anledning eller möjlighet att bedöma: Rättssystemets ansvarsbedömningar utgår från truismen att liv är ovärderliga vilket är den raka motsatsen till att ett liv är värdelöst. Men det får ju i en mening samma effekt: Domstolarna är oförmögna att bedömna ett liv i termer av värden på en skala, vare sig det är pengar (skadestånd) eller straff (fängelsetid). Någon värdering av människors livsvärde görs alltså inte i rättskipningen. Tack och lov.  

En generell iakttagelse är att många är högjutt kritiska utan att göra klart för sig om det är domstolen – som dömt såvitt jag kan bedöma till ett i förhållande till rättsläget strängt straff för ett brott som anses allvarligt – eller om det är ett systemfel eller om det är lagstiftarens fel. Det är bara FEL i största allmänhet.

En sådan skränfockighet och nyanslöshet gör att det känns motigt att över huvud taget förknippas med en blogg. Och i det blodtörstiga klimatet känns det särskilt motigt att försöka argumentera för strängare straff. Men det finns några balanserade undantag, som här. Och det finns ju dessutom regeringsinitiativ som går åt samma håll.

Lynchmobben lär väl inte låta sig nöjas med det. Den vill se blod. Om inte förövarens, så i alla fall domstolens.

*

Uppdaterat: Den dömde har nu släppts fri av hovrätten i väntan på prövning.

Annonser