Enligt Svenska dagbladet får Nationaldemokraternas tidning Nationell idag c:a 2,4 miljoner kronor i presstöd (nämndens beslut finns här, i § 11; man kan uppmärksamma att mera vänstersinnade publikationer som ETC och Arbetet också fick stöd). Trots att jag inte delar Nationaldemokraternas eller deras tidnings åsikter, anser jag att det är helt riktigt att också Nationell idag får stöd: det här handlar om likabehandling och yttrandefrihet.

Man kan tycka olika saker om presstödet, och jag tänker inte avslöja min position i frågan här. Faktum är alldeles oavsett det kanske politiskt tveksamma i stödet att det finns. När det nu finns, måste stöd utgå till samtliga tidningar som uppfyller villkoren, och det alldeles oavsett vilken åsikt de företräder, om de vänder sig till nazister, ”nationaldemokrater” (vad det nu skall vara), stalinister, anarkister eller någon annan mer eller mindre rumsren politisk uppfattning.

Staten – det allmänna – är en kollektiv tillgång som vi efter många långa århundraden lärt oss förvaltas fredligast (inte nödvändigtvis bäst) genom demokratiska beslut. Det innebär att majoriteten bestämmer vad de kollektiva resurserna, i vilka våldsmonopolet ingår, skall användas till. För att det här skall fungera, krävs ett minimum av rättigheter, och yttrandefriheten är en av dem.

För att en majoritet skall kunna bildas på ett sådant sätt att demokratins fredsbevarande funktion uppfylls, måste alla åsikter kunna has, yttras och propageras för, även åsikter som inte passar demokratin eller rättsstaten. Begränsar vi nämligen yttrandefriheten, kan vi lika gärna avskaffa vårt sätt att fatta beslut och ge den ensamma makten till den grupp som har ”rätt” uppfattning i frågan. Yttrandefriheten är till för att skydda de obehagliga åsikterna, inte de åsikter som alla kan dela.

Nationell idag utgör en röst i åsikternas kör, en utan tvivel inskränkt, obildad och obehaglig röst, men en röst som måste få höras precis som Socialdemokraternas, Moderaternas, Svenskt näringslivs, LO:s, kyrkornas, Humanistförbundets och andra gruppers röster. Staten – det allmänna, det som skall förvaltas genom majoritetsbeslut – skall inte sålla mellan åsikterna.

Med andra ord kräver yttrandefriheten att alla politiska åsikter behandlas lika, och väljer vi att skapa kriterier för situationer i vilka pressröster skall få del av allmänna medel, måste vilken åsiktsriktning som helst få möjlighet att uppfylla kriterierna. Nationell idag har tydligen lyckats – vilket politiskt sett är illavarslande i sig – och skall utan tvekan ha presstöd.

Annonser