When it rains, it pours – idag finns hur mycket som helst att skriva om och jag råkar ha lite tid. Jag fick denna spännande artikel i OUT-Laws nyhetsbrev. Jag har ingen aning än hur man enligt min mening bör reagera på fenomenet.

Avtalsrätten är individualistisk och bygger på att folk vet vad de åtar sig genom avtal. Om det inte håller, är frågan vad annat vi skall göra.

Senast i morse var jag i korrespondens med en kollega kritisk mot ett paradigmskifte inom avtalsrätten mot ännu mera ökad objektivism. Det verkar som om jag skulle behöva tänka om.

Kanske.

Annonser