Alliansen kampanjar för att återta initiativet i integritetsdiskussionen. Litet i elfte timmen, kan tyckas. Mandatperioden har inneburit svåra samtal för alliansföreträdarna när det gäller integritetsskyddet. Drogtestningslagen rörande barn, FRA-lagen och de där lila kuverten fladdrar förbi minnets inre tv.

Och om man skall vara krass: Det har under mandatperioden inte gjorts så mycket till positivt för att förbättra integritetsskyddet. Tidigare har det väl inte uppfattats som någon opinionsvinnare att satse på integritetsskyddsfrågor. Litet märkligt. Initiativen fanns där. Integritetsskyddskommittén föreslog några goda saker men dessa förslag, som alliansen ställer sig bakom såvitt jag vet, har istället för att jagas på hamnat på efterkälken, efter mer akuta saker som föräldraansvaret.

Men nu presenteras några idéer. Bra idéer överlag. Det skall bli tuffare registerlagstiftning, t.ex. Men så var det där med Europakonventionen.

Europakonventionens inträde i skadeståndsrätten är en veritabel rättighetsrevolution. Genom domstolarnas rakryggade agerande har mänskliga rättigheter nu blivit en självklar sak i svenska tingsrätter, genom att Europakonventionen fått ett skydd i civilrätten.

Regeringen har tillsatt en utredning om hur denna utveckling skall kunna inkluderas i lagstiftningen. Idag har utvecklingen skett utanför den skrivna lagens råmärken. Utredningen presenteras av alliansföreträdare som ett steg framåt för rättighetsskyddet. Det kan jag inte se att det kommer att bli. Utvecklingen finns där redan. Oavsett hur lagregleringen kommer att se ut är det åtminstone för mig omöjligt att tänka sig att den kan öppna upp rättighetsskyddet mer.

Snarare finns det en uppenbar risk för motsatsen: Att en lag – även en lag som bara sätter i text den utveckling som redan skett – hindrar utvecklingen. Kodifieras det existerande rättsläget så innebär det alltid en risk för att fortsatt utveckling hindras. Det måste alliansföreträdararna känna till. Å andra sidan: När ingen ifrågasätter så förstår jag att dessa inte missar chansen att ta credd för en utveckling som egentligen domstolarna givit upphov till och som lagstiftaren nu riskerar hindra.  

Se även Klamberg.