Vem skall ta kostnaden för de inställda flygen? Det är långt ifrån självklart att det skall vara flygbolagen.

Idag flyger plan från Arlanda igen. Hur det blir i veckan framöver är oklart. RyanAir ställer i alla fall sina plan tills onsdag. (Uppdaterad: Senaste här.) Flygbolagen beklagar sig över att luftrummet kan ha stängts utan tillräckliga skäl. Samtidigt så vill förhoppningsvis inget bolag vara det som tar beslutet att sända upp ett flygplan trots en riskbild om det senare visar sig gå åt helvete.

EU har beslutat sig för att stödja flygbolagen. (Enligt vissa uppgifter, se här för en annan bild.) Det kan få en del att reagera. Flygbolagen tycks tävla med fastighetsmäklarna i badwill-ligan, åtminstone av medierapporteringen att döma.

En del kommer nog att hävda att bolagen själva bör ta denna nota. Särskilt bedömare som generellt sett är skeptiska mot bidrag ur offentliga medel. Problemet är att flygresorna redan idag påverkas av tvingande lagstiftning. På flygresornas område har den avtalsfrihet som trots all konsumentlagstiftning är grundbulten i en liberal rättsordnings civilrätt satts åt sidan. Parternas avtal underkastas tvingande lagstiftning. Och sådan lag kommer med ett pris.

De senaste femton åren har inneburit en revolution för flygresorna. Tidigare var det svårt eller omöjligt att ta sig till Hannover tur och retur för mindre än femtusen kr. Idag kostar det mycket mindre och bara en spottstyver för den resenär som har framförhållning och är flexibel. Samtidigt så är flygresenärerna mycket mer skyddade än tidigare, genom det EU-direktiv som kräver av flygbolagen att de skall betala ersättning till de resenärer som drabbas av problem i trafiken. Det här är ett skydd som flygbolagen inte kan friskriva sig ifrån. Inte ens vid naturkatastrofer (eller s.k. force majeure).

Under den här krisen har priset för den tvingande lagstiftningen blivit tydligt. Om planen måste stå under några veckor till kommer bolagen hamna i kris. Strax därefter kommer bolag sannolikt gå i konkurs.

Samtidigt så klarar sig de försäkringsbolag som säljer reseförsäkringar, t.ex. inom ramen för hemförsäkringen, sannolikt utan större problem. De har ju nämligen friskrivit sig från ansvar vid katastrofer. Friskrivningar som förvägras flygbolagen. Orättvist, kan tyckas.

Konsumentskyddet kommer med ett pris. Kanske klarar flygbranschen av att ta kostnaden denna gång. Kanske behöver branschen litet hjälp på traven av den lagstiftare som tvingat in dem i ett hörn. Men det kan vara värt att fundera över om priset för den tvingande lagstiftningen ibland blir för högt. Det kan också vara värt att fundera över lagstiftningens branschneutralitet: Varför tvinga på just flygbolagen, men inte försäkringsbolagen eller biluthyrarna kompensationsregler av det här slaget?

Priset för Ragnarök kanske borde kunna tillåtas pulvriseras ut på konsumentmarknaden. Som aska över en trädgård.

*

Se vidare debattartikel av företrädare för flygbranschen och ledare av Wolodarski.