Ibland händer det att de som inte är jurister upplever att jurister ”bankar dem i huvudet” med paragrafer. Emellertid är det dock inte sällan andra, som utifrån juristers utsagor, står för själva bankandet.

Ett exempel: På tidningen G-P:s hemsida blir kommunen nu anklagad för att bryta mot lotterilagen när de lottar ut särskilt inrättade sommarjobb till ungdomar; ”Kommunens jobblotteri kan vara olagligt”. I anklagelsen ingår inte särskilt mycket om varför förfarandet skulle vara förkastligt. Reportern frågar bara en av ungdomarna (som fått jobb) vad hon anser. Som inslaget får uppfattas är det dåligt med lotteri för att ”det är olagligt”.

Man kan fundera över vilken skuld jurister har till att juridiken uppfattas och används på dessa sätt. Det handlar nämligen inte bara om media utan också om andra sammanhang som arbetsplatser, skolor, föreningar osv. Föreställningar om att ”så får man inte göra för det står i lagen” odlas där. Effekterna är ibland anmärkningsvärda. Det ställs upp mentala hinder för tänkandet.

Man kan i sammanhanget fråga sig om det inte borde vara en väldigt viktig del av juristers roll att inte bara säga ”nej”, utan också bemöta varje frågeställning ur en konstruktiv infallsvinkel och vara tydlig med den delen av budskapet. Många jurister gör nog också så. Att det ändå tycks bli för mycket bankande med paragrafer i samhället beror kanske på att de som har selektiv hörsel utnyttjar juristutsagorna för egna syften. Eller är det ändå vi jurister som har mest skuld?

Annonser