Jag vet, jag är en hjärtlös gammal stofil som håller på förlegade värden. Måhända.

Men jag kan inte annat än reagera över rubrikerna att kronofogden nu, efter att framgångrikt ha angripit sms-lånen (Ds om ämnet finns här, mina tankar om frågan här; Claes Martinsson invände här), identifierat mobiltelefonabonnemang som ett ännu värre problem i skuldhänseende än sms-lånen (Svenska dagbladet rapporterar här, Dagens Nyheter här). Jag kan inte komma ifrån att tajmingen ser ut som myndighetspolitik: först tar man det mindre problemet och ser till att man får den lagstiftning man vill ha, sedan tar man det större problemet, och då finns i konsekvensens namn inget annat att göra än att leverera på beställning igen. Den politiska debatten är över innan den ens börjat.

Jag anser att det är företagsekonomiskt ganska uppseendeväckande att man låter folk teckna hur många abonnemang som helst. Det låter inte som något i längden vinnande koncept att låta folk ta på sig hur många abonnemang som helst som man kan räkna ut att de inte kan betala tillbaka.

Jag kan dock också tycka att det privatekonomiskt är hur korkat som helst att just ta abonnemang efter abonnemang efter abonnemang. (För att förtydliga saken: med att själva tecknandet av abonnemanget är korkat menar jag inte att tecknaren är korkad – även smarta personer kan fatta dumma beslut.) Jag undrar vilken skolutbildning vi har när ”ungdomar” – man kan notera att det här alltså rör sig om röstberättigade medborgare som kan ta värvning i försvaret och får köra bil – inte kan räkna ut på ett lillfinger att det inte går att betala fyra eller fem abonnemang utan att man har en ganska väl tilltagen lön.

Nu tycker alltså kronofogden att teleoperatörerna skall skärpa till sin praxis, och det kanske man kan kräva. Det är dock för det första intressant att notera att detta kommer att innebära att företagen behöver dela information med varandra: vi bör då kanske sluta klaga på att stat och företag vet så himla mycket om oss.

Vi bör då för det andra också vara kallsinniga när media börjar upptäcka de fall där någon inte fått något abonnemang eftersom hon inte bedömdes klara av det: antingen är bolagen försiktiga med att bevilja abonnemang, och då kommer vissa personer som kanske borde ha en mobil inte att få det, eller också fortsätter vi som nu, och då kommer vissa personer inte att klara av skötseln av sin privatekonomi.

Kronofogden talar om en ”felaktig start i vuxenlivet”. Visst, det är utan tvekan en felaktig start i vuxenlivet att vara skuldsatt (om än för blygsamma 1 000 kr. om vilka det talas i artikeln: dessa växer snart när alla inkassoavgifter och räntor räknas på) och ha betalningsanmärkningar. Å andra sidan: vilket vuxenliv? När skall vi lära oss att ta vårt eget ansvar?

Kronofogdens appell till teleoperatörerna innebär nämligen att det är någon annan som skall ta ansvar för de ”ungas” liv, genom att vägra dem att teckna abonnemang. Med andra ord blir lärdomen av alla dessa regler att, om jag väl får en tjänst eller en vara, beslutet att förvärva denna tjänst eller vara nog kommer att vara klok och bra för just mig – leverantören måste ju ha tänkt igenom min situation och bedömt att jag är smart nog att förvalta mitt eget liv. Huruvida mitt beslut passar mig och min ekonomi, är inte längre en fråga för mig, utan för någon annan.

Vårt eget ansvar ersätts genom ett välmenat förmyndarförordnande, där myndigheter och företag – institutioner – tar över våra liv och vi slipper tänka oss för. Kronofogdens appell nu  är ett politiskt vältajmat steg på vägen mot en allmän omyndighetsförklaring.

Visst är det en ”felaktig start” i vuxenlivet att vara skuldsatt. Å andra sidan är kanske hanterbara skulder på några tusenlappar och en betalningsanmärkning som förhindrar att jag tar ytterligare krediter en lärdom för den enskilda personen att vara försiktig. Ett övervältrande av det ekonomiska ansvaret för mobilabonnemang från de enskilda till operatörerna senarelägger starten på vuxenlivet.

En vuxen person måste nämligen själv ta ansvar för sina egna och i vissa fall för andras handlingar.