SSU tar ”patent” på alliansen, förkunnar en rubrik i Dagens Nyheter (Svenska dagbladets rubrik är mera rättvisande). Intressant, tänker jag, givet att patent enligt 1 § patentlagen utgör ett skydd för industriella uppfinningar. När man läser artikeln, visar sig dock att SSU sökt varumärkesskydd för ordet ”Alliansen”, och hoppas att de borgerliga partierna anser att de behöver ordet så mycket att de är beredda att köpa tillbaka namnet från Socialdemokraterna. Pengarna skall gå till välgörande ändamål, säger SSU:s ordförande. SSU har alltså inte gjort någon häpnadsväckande uppfinning.

Lycka till med ansökan, säger jag! Varumärkesskydd ges enligt 1 § varumärkeslagen för kännetecken avseende varor som tillhandahålls i näringsverksamhet. Sanna Rayman på Svenska dagbladet är alltså redan för långt inne i detaljerna när hon diskuterar det eventuella märkes förväxlingsbarhet. Det är förvisso många som anser att politiker är i sin bransch för att sko sig själva, men jag tror inte att Patent- och registreringsverket kommer att gå med på att borgerlig politik numera tillhandahålls som en vara i näringsverksamhet.

SSU:s ploj och Dagens Nyheters liksom Svenska dagbladet – eller kanske snarare TT:s – rapportering andas fundamental okunnighet om immaterialrättens grundläggande bestämmelser. Det som skulle vara roligt har mest blivit sorgligt: varken politiker eller journalister har tydligen någon aning vad de egentligen talar om.

*****

Uppdatering: Man lär sig alltid något nytt. Jag fick igår lära mig att näringsbegreppet i varumärkeslagen tydligen är så urvattnat att det visst går att registrera politiska partinamn. (Den ironi som detta medför pekar jag på redan i inlägget ovan: politik blir en vara eller en tjänst som marknadsförs – grattis, du svenska demokrati!) SSU är alltså inte helt ute och cyklar (lite är man dock ute och cyklar: se här), men TT:s och därigenom Dagens Nyheters och Svenska dagbladets rapportering visar fortfarande att man inte förmår skilja mellan patent och varumärke, vilket är ganska anmärkningsvärt.

Det kan väl inte vara så svårt med research som sträcker sig till portalparagraferna i respektive immaterialrättslig lag.

Annonser